Duurzame aanbieding door MKI berekening

De afgelopen jaren is duurzaamheid niet meer weg te denken uit de tenders die opdrachtgevers uitvragen. Ik word blij als een opdrachtgever weer een inventieve uitvraag durft te doen om zijn project duurzamer te maken. Het geeft aan dat de urgentie van klimaatverandering serieus genomen wordt en het biedt een kans ons te onderscheiden. Voor elke tender is het weer de uitdaging om alle puzzelstukjes precies op hun plaats te krijgen. Duurzaamheid is een multidisciplinair puzzelstukje dat zowel ontwerp, uitvoering, planning en kostprijs raakt.

aldus Tom Spaargaren
Tendermanager BESIX NL

 

Duurzaamheid en tenders zijn een goed huwelijk

Bij aanvang van de tender zijn er nog veel onbekenden en gaandeweg komt alle kennis van de specialisten, onderaannemers en leveranciers bij elkaar om het ontwerp en uitvoeringsmethode te bepalen. Daarom zijn duurzaamheid en tenders eigenlijk gewoon een heel goed huwelijk. De ontwerpkeuzes, leveranciers en fasering moeten nog uitgewerkt worden, dus stuur ik er altijd op aan om de milieu impact mee te nemen in onze trade offs. Voor mij zijn de Life Cycle Analyses (LCA) van materialen essentieel om het benodigd inzicht te geven wat de meeste milieu-impact heeft: de productie van de grondstoffen, de verwerking in het bouwproces of juist bij afdanking wanneer het afval wordt.

Zo hebben we bijvoorbeeld een deel van onze bouwfasering een keer omgegooid met extra deelfaseringen, zodat we een bestaand viaduct eerst amoveren om vervolgens het vrijgekomen betongranulaat te gebruiken in het werk zelf. Op die manier hebben we naast veel transportkilometers voor aan en afvoer naar het werk, ook vele tonnen nieuw toeslagmateriaal bespaard.

Alternatieven die daadwerkelijk duurzamer zijn

Mijn tenderteam is daarmee in staat om naar alternatieven te kijken die ook daadwerkelijk duurzamer zijn. Ik waardeer de spraakmakende initiatieven die veel publiciteit opleveren, maar als je de cijfers induikt niet zoveel voor onze planeet doen. Het zet mensen aan het denken en stimuleert verdere verandering. Maar persoonlijk geeft het me een kick als we met een slimme faseringskeuze of een innovatief ontwerp écht veel duurzamer bezig zijn. Een MKI-berekening helpt om de abstractie die rondom het containerbegrip duurzaamheid hangt tastbaar te maken. MKI staat voor Milieu Kosten Indicator en is een gereguleerde methode om een breed spectrum van milieu-aspecten over de hele levenscyclus te kwanticiferen tot één getal. Als er in het tenderteam een discussie is over welke optie duurzamer is, laat ik de waarheid altijd over aan de getallen: “de MKI-waarde heeft het laatste woord”. Duurzaamheid is hot, dus je moet ook waakzaam zijn voor rooskleurige claims van enthousiaste marktpartijen. Dan is het prettig dat de MKI-waarde je een objectief aantoonbaar oordeel geeft.

De verantwoordelijkheid start al in de tenderfase

Aan de andere kant hebben we in Nederland nog een lange weg te gaan naar een infrasector zonder negatieve milieu-impact. Daarom moeten we in onze tenders vernieuwend blijven en kijken we heel breed naar duurzaamheidskansen: biobased materialen, lage MKI, biodiversiteit, stikstofreductie, maar ook natuurinclusief en circulair bouwen. De crux is om verder te kijken dan alleen de uitvraag van de opdrachtgever, de projectgrens en de opleverdatum. We hebben met z’n allen een collectieve verantwoordelijk de transitie naar een duurzame infrasector te versnellen. Die verantwoordelijkheid start in de tender, waar je het fundament legt om de uitvoering en het langjarig beheer en onderhoud de juiste impuls aan duurzame oplossingen te geven én juist ook de vrijheid te geven om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Want in het heden beschikken we slechts over een fractie van de duurzame oplossingen die de nabije toekomst ons kan brengen.

Member of logo