Circulair Boogviaduct

Haalbaarheidsstudie op milieu-impact, technische haalbaarheid & economisch perspectief

Vanuit mijn opleiding heb ik altijd al een grote interesse gehad voor duurzame ontwikkelingen binnen de bouwwereld. Ik was dan ook heel enthousiast om vanaf oktober 2020 betrokken te worden bij het project Circulair Boogviaduct. Het Circulair Boogviaduct is ontstaan naar aanleiding van een SBIR ('Small Business Innovation Research') oproep vanuit Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft hiervoor de markt uitgedaagd om een circulaire oplossing te ontwikkelen en te valideren voor viaducten. In samenwerking met Ney & Partners is door BESIX Nederland het Circulair Boogviaduct uitwerkt, een modulair boogviaduct met als kerngedacht: Reduce, Reuse & Recycle door minimaal grondstofgebruik en maximaal hergebruik. We passen een herwinbare paalfundering toe en de landhoofden zijn opgebouwd uit geopolymeerbeton. De kolommen en de bovenbouw zijn opgebouwd uit UHSVVB (ultrahoge sterkte vezel versterkt beton), waarbij de optimale geometrie bepaald is door middel van “formfinding”.

Dominique de Pre
Senior Werkvoorbereider BESIX Nederland

Hoogstaande haalbaarheidsstudie

Ikzelf ben aangesloten bij het project nadat ons concept van het Circulair Boogviaduct als één van de 10 geselecteerd (bij de start waren er 32 inschrijvingen) was aangewezen om een haalbaarheidsstudie uit te voeren (alle credits hiervoor aan mijn collega’s voor de uitwerking van onze pre-selectie). Mijn rol was met name om naar de technische uitvoerbaarheid van het Circulair Boogviaduct te kijken en een vervolgtraject voor de validatie en praktische uitwerking van het prototype op te stellen. Daarvoor ben ik binnen het netwerk van BESIX op zoek gegaan naar verschillende samenwerkingspartners, waarbij ik merkte dat iedereen die ik over ons concept sprak heel enthousiast was en graag wou deelnemen aan onze studie. Na een intensieve periode van 5 maanden hebben we, zowel via onze eigen interne kennis als de versterkende werking van onze samenwerkingspartner, een inhoudelijk hoogstaande haalbaarheidsstudie kunnen voorleggen aan Rijkswaterstaat, waarbij de studie op 3 deelgebieden was uitgewerkt: op milieu-impact, technische haalbaarheid en economisch perspectief.

Modulair boogviaduct- circulaire oplossing voor de infrastructuur

Van de in totaal 10 haalbaarheidsstudies, werden er uiteindelijk 3 consortia geselecteerd om hun onderzoek verder uit te werken en een prototype van hun concept te realiseren. Spijtig genoeg werd ons concept niet geselecteerd, we eindigden op een eervolle 5e plaats. De niet-selectie voor de volgende fase voor de SBIR oproep van Rijkswaterstaat, betekent echter niet het einde van het project. Momenteel blijven we verschillende pistes verkennen om ons concept op de markt te krijgen, zowel nationaal als internationaal. We voeren gesprekken met potentiële opdrachtgevers (gemeenten en provincies) en blijven ons concept actief promoten op evenementen en via belangenverenigingen. Ik ben ervan overtuigd dat ons idee kan bijdragen aan een meer circulaire markt en werk hier graag actief aan mee.

Member of logo