In gesprek met Minister van I&W over duurzaamheid

17 november 2021

De afgelopen week was een bijzondere. Namens aannemerscombinatie De Groene Boog heeft Sjoerd Gijezen - Manager Sustainability BESIX Nederland - de Minister van I&W Barbara Visser mogen uitleggen wat voor gave dingen wij doen op het gebied van duurzaamheid bij de A16 Rotterdam!

Het nakomen van beloftes die je doet in de Tenderfase is vaak al een hele uitdaging. Zo hadden we een scherpe waarde van 30 miljoen aangeboden voor MKI materialen over een termijn van 100 jaar; dit is de schaduwprijs van het project. Hoe lager die prijs, hoe minder negatieve impact op het milieu. Daarnaast de belofte om energieneutraal te zijn in de gebruiksfase, waarbij we alle te gebruiken energie door installaties en verlichting opwekken met zonnepanelen.,

Maar zeker in een langlopend project, haalt de technologische groene revolutie je beloftes in. Daarom heeft De Groene Boog een apart fonds van 3 miljoen gereserveerd om duurzame maatregelen te treffen. Daarbij hebben we ieder kwartaal thematafels georganiseerd, om (innovatieve) ideeën uit de organisatie te halen. De beste ideeën hebben we met experts in kleine werkgroepen uitgewerkt en zijn we nu in de praktijk aan het brengen. Omdat we zoveel impactvolle ideeën hadden, is er aanvullende steun geboden vanuit het Ministerie van I&W.

Het resultaat mag er zijn, de koudwatervrees voor Hydrotreated Vegetable Oil (90% CO2 reductie tov diesel) is weg: nu al meer dan 3 miljoen liter HVO brandstof toegepast, goed voor 10.000 ton CO2 reductie.

En dan de ontwikkeling van elektrisch materieel. Sinds een aantal jaar in een stroomversnelling gekomen, waarbij bij de A16 Rotterdam een pilot wordt gedraaid met op termijn in totaal zo’n 25 ontwikkelde elektrische machines. Hierover binnenkort meer nieuws.
Op het terrein staan de elektrische 25 tons Caterpillar, de e-CO2tainer en elektrische veegwagen. We zijn aan het leren van het gebruik van elektrische machines en de laadvoorzieningen die moeten worden getroffen.

Ook heeft Sjoerd hierover een presentatie verzorgd in Europees verband tijdens een NETLIPSE bijeenkomst, gehost door Rijkswaterstaat. Duurzaamheid vanuit het perspectief van de aannemer. Klik hier voor de presentatie.
 

Member of logo