Project 's-Hertogenbosch, Nederland

RWZI ‘s-Hertogenbosch

BESIX Nederland en BESIX Sanotec slaan de handen in elkaar

Activiteit: Milieu

BESIX Nederland werkt samen met BESIX Sanotec aan de uitbreiding en renovatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Den Bosch, die daardoor volledig energieneutraal zal zijn. De installatie zal haar eigen en ander afvalwater verwerken voor de productie van biogas, voor stoom- en elektriciteitsproductie en voor biobrandstof voor vrachtwagens.

Synergie binnen de Groep

BESIX Nederland en BESIX Sanotec bundelden hun krachten voor het ontwerp, de renovatie en de extensie van het waterzuiveringsproject in ’s-Hertogenbosch, Nederland. De werken hebben als uiteindelijk doel de hydraulische en biologische verwerkingscapaciteit van de installatie, alsook de productie van biogas, te verhogen. De waterzuiveringsinstallatie, die volgens de planning wordt opgeleverd eind 2018, zal energieneutraal zijn door het verwerken van zowel extern slib als eigen slib om zo biogas te produceren. Tijdens de werken blijft de installatie volledig operationeel.

Never change a winning team

Dit is niet de eerste samenwerking tussen BESIX Nederland en BESIX Sanotec. Ze zetten ook samen hun schouders onder het waterzuiveringsproject in Putte en Ossedrecht, Nederland. De tijdelijke vereniging was initieel bedoeld als een manier om de watermarkt te verkennen, maar de samenwerking bleek meteen een voltreffer. De beslissing om ook samen te gaan voor het project in Den Bosch was snel gemaakt. 

Zonder de synergie met BESIX Sanotec kan BESIX Nederland geen interessante waterzuiveringsprojecten aannemen. De gecombineerde kennis van waterzuivering en technologie- en procesregeling is onmisbaar voor onze beide bedrijven.

Johan De Cat
Project Manager, BESIX Nederland

Best for Project

BESIX werkte volgens de ‘Best for Project’-aanpak voor de RWZI in ’s- Hertogenbosch. Daarbij gaat het team op zoek naar de ziel achter de komma’s en de punten van het contract. Het ultieme doel is om binnen de afgesproken termijn een financieel gezond project afleveren dat voldoet aan de vooraf bepaalde criteria.

Projectinformatie

Projectnaam

RWZI ‘s-Hertogenbosch

Categorie

Stedelijke waterzuiveringsinstallaties

Contracttype

Design & Build

Locatie

's-Hertogenbosch, Nederland

Stakeholder(s)

BESIX Nederland

Externe partner(s)

Hegeman

Opdrachtgever

Waterschap Aa en Maas

Bouwperiode

2015

Totale waarde

€ 40 miljoen

Gelijkaardige projecten


Member of logo