Als vrouw in de bouwwereld

8 maart 2020

Emma van Dam (26) werkvoorbereider bij BESIX   "De aannemerij heeft mijn hart gestolen"

   

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat ik de keuze maakte om civiele techniek te gaan studeren, ik ben tenslotte gek op wis- en natuurkunde. Constructieve berekeningen maken voor sluizen, viaducten en hoogbouw leek mij wel wat. Tijdens mijn studie heb ik tweemaal stage mogen lopen, zowel bij een ingenieursbureau als bij een aannemer, beide opende mijn ogen. Ik kwam tot de conclusie dat de functie van constructeur/ontwerper totaal niet bij mij paste, maar de aannemerij sloot ik meteen in mijn hart. De bouwwereld heeft een schitterende dynamiek waar ik tot nu toe elke dag van geniet.

Na het behalen van mijn diploma ben ik direct bij BESIX begonnen. BESIX heeft een sterke reputatie op het gebied van complexe projecten, aangezien complexiteit voor mij een belangrijke drijfveer is, is dit een mooie match. Voor BESIX ben ik begonnen als werkvoorbereider op het project Keersluis Limmel in Maastricht. Dit project had alles in zich om veel te leren, de bouw van een keersluis, een stalen brug met betondek, een sifon van 80m. Toen alle nieuwe objecten gereed waren, werd de oude sluis gesloopt. In dit team kreeg ik de kans om met de realisatie en sloop van alle objecten mee te kijken en op die manier ervaring op te doen. 

     

Inmiddels werk ik nu al drie jaar voor het project Theemswegtracé in Rotterdam. Hier houd ik me bezig met de voorbereiding van de laatste twee deeltracés; de stalen spoorbrug over de Thomassentunnel en de aansluiting op de bestaande havenspoorlijn. Beide tracés beslaan diverse stakeholders en onderaannemers die elk op een andere wijze omgaan met de complexiteit van dit project. Voor mij betekent dit intensief samenwerken om de gezamenlijke doelen helder te krijgen en keuzes te maken die “best for project” zijn. Ik ben ontzettend trots om dit samen met het team voor elkaar te krijgen!

Als vrouw zijnde zit ik vrijwel de hele dag tussen de mannen, dit heb ik bijna altijd als zeer prettig ervaren. Mannen zeggen wat ze vinden, dat is weleens even slikken, maar toch voel ik mij hier niet ongemakkelijk bij. Een goede vrouw-man verhouding op de werkvloer verandert de dynamiek in een team. Vrouwen bekijken een probleem/uitdaging vanuit een ander perspectief. Wanneer we op een probleem stuiten hecht ik waarde aan ieder zijn belangen. Zo zorg ik ervoor dat mensen zich gehoord voelen waardoor een completere oplossing ontstaat, die voor iedereen werkbaar is.

Komende jaren wil ik nog veel meer technische kennis opdoen en de soft skills beter gaan leren gebruiken. Met deze stevige basiskennis wil ik doorgroeien richting technisch manager of projectmanager. Door het uitdragen van de waardes van BESIX; waaronder eenheid, passie en respect, wil ik bereiken dat we in diverse teams goed leren samenwerken. In het team is ruimte voor nieuwsgierigheid, een goede balans & teamspirit en worden verschillen op een respectvolle manier geuit.


 
Member of logo