BESIX behaalt Veiligheidscertificaat trede 4

7 oktober 2019

Met veel trots heeft BESIX Nederland het certificaat behaald van trede 4 “Pro actieve Veiligheidscultuur” van de Veiligheidsladder.

BESIX Nederland heeft als eerste bouwbedrijf in de complexe utiliteitsbouw en als een van de eerste bouwbedrijven in de civiele bouw dit certificaat behaald! Jeroen Philtjens directeur van BESIX Nederland overhandigde met trots het certificaat aan het bouwteam van de Terraced Tower, dat als een van de BESIX projecten was geauditeerd voor de Veiligheidsladder.

Voor BESIX Nederland vormt veilig werken een voorwaarde voor de uitvoering van al haar activiteiten. Om een veilige werkomgeving te waarborgen voor alle medewerkers op onze projecten stelt BESIX Nederland een pro actieve veiligheidscultuur als minimale eis voor al haar projecten. Alleen met een continue pro actief veiligheidsgedrag van alle medewerkers en betrokkenen op onze projecten kunnen we zorgdragen dat iedereen na gedane arbeid weer veilig huiswaarts keert. Hiertoe  is de afgelopen jaar veel geïnvesteerd om het veiligheidsgedrag van alle medewerkers, maar ook partners en onderaannemers positief te beïnvloeden. Uitgangspunten daarbij zijn het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, het elkaar aanspreken op onveilig gedrag en het nemen van eigen initiatief om het veiligheidsniveau doorlopend  te verbeteren. De Veiligheidsladder is hierbij ingezet als middel om dit doel te bereiken, en het behalen van het certificaat vormt voor ons een mooie bevestiging van de stappen die we als organisatie hierin hebben gemaakt. 

 

Member of logo