Bruggen Theemswegtracé hebben namen nodig

12 oktober 2020

BRUGGEN THEEMSWEGTRACÉ HEBBEN NAMEN NODIG

Twee nieuwe stalen boogbruggen liggen glimmend maar nog naamloos in het havenlandschap. Dit voorjaar zijn de spoorbruggen van het Theemswegtracé op hun definitieve plekken gereden. Al vóórdat de treinen er overheen rijden, hebben deze objecten officiële namen nodig om ze eenduidig in het landschap te kunnen aanduiden.

DENKT U MEE?

De straatnamencommissie (officieel ‘Commissie van advies inzake straatnamen en gedenktekens’) van de gemeente Rotterdam is de instantie die de bruggen hun namen verleent. Zo gaat het bij straten en zo gaat het dus ook bij bruggen. Vanuit het project willen wij de commissie aan inspiratie helpen door enkele suggesties aan te dragen. En daarbij kunnen we uw hulp gebruiken. Heeft u dé beste gedachte over hoe de bruggen zouden moeten heten en wilt u dit graag aan de commissie meegeven? Doe dan mee en ga via onderstaande link naar het invulformulier. Mocht de straatnamencommissie de namen kiezen die u gesuggereerd heeft kunt u daar natuurlijk eeuwig trots op zijn én zullen we daar vanuit het project iets aardigs tegenover stellen.

REGELS

Omwille van de eenduidigheid zijn er wel regels opgesteld ten aanzien van de suggesties voor de brugnamen. Inzendingen die niet deze criteria voldoen, moeten we helaas terzijde schuiven.

Voorwaarden

  • Uw inzending moet vóór 1 november binnen zijn. Inzending verloopt via het webformulier op onderstaande link.
  • De brugnamen moeten duidelijk beargumenteerd zijn.
  • De brugnamen moeten niet elders al bestaan.
  • De brugnamen mogen ook niet complex zijn. Ingewikkelde of onuitspreekbare namen worden niet gegeven om problemen met de uitspraak en vindbaarheid te voorkomen.
  • De brugnamen mogen niet meer dan 24 tekens bevatten.
  • De brugnamen mogen ook niet (bijna) gelijkluidend zijn, om verwarring voor hulpdiensten te voorkomen.
  • Er worden geen bruggen vernoemd naar personen die nog in leven zijn, met uitzondering van het Koninklijk Huis.
  • Namen van overleden personen komen in principe pas na een periode van vijf jaar na overlijden in aanmerking voor vernoeming. Betreffende personen moeten een goede reputatie genieten.
  • De namen mogen een link hebben met bestaande namen in de omgeving (wegen, bruggen, tunnels, vaarwegen, gebieden). U mag ook een niet bestaand thema gebruiken, als daar een goed argument voor is. De twee brugnamen moeten bij voorkeur een relatie met elkaar hebben.

Inzenden

Als u goede ideeën voor beide spoorbruggen in gedachten hebt en deze als suggestie wilt aandragen, kunt u meedoen door het formulier op portofrotterdam.com/theemswegtracé in te vullen.

Member of logo