Dag van de Veiligheid 2021

26 maart 2021

Dag van de Veiligheid 2021

Afgelopen woensdag stond Bouwend Nederland extra stil bij het veilig werken op de bouwplaatsen. Veilig werken staat bij BESIX op nummer 1 en reden te meer om ook op deze dag extra aandacht te schenken aan hoe wij met elkaar werken aan de veiligheid op onze projecten. Zo werd in Nieuwegein bij de Beatrixsluis samen met Rijkswaterstaat en onderaannemers een digitaal escape room spel gespeeld en zijn ze vervolgens aan de hand van stellingen het gesprek over veiligheid aangegaan. Riwal heeft de bouwcombinatie SaVe op Theemswegtracé uitgedaagd door middel van een quiz en onze kennis getest op veilig werken op hoogte. Sluishuis stond in het teken van het BE SAFE programma van BESIX en in samenwerking met Bolster Safety heeft er nog een training plaatsgevonden, waarbij medewerkers met behulp van een IPad een specifieke trainingsmodule hebben gevolgd.

Om veiligheid te kunnen verbeteren is gedrag het belangrijkst. We gingen op De Groene Boog met elkaar in gesprek over het thema “Voorbereid aan het werk”. Projectteamleden gingen in gesprek met bouwplaatsmedewerkers. Hierbij werd ook de funderingscombinatie betrokken. De focus lag op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en het belang van teamwork voor veilig werken werd extra benadrukt. Hoe een ontruimingsoefening zou verlopen? Dit werd op deze dag geoefend op het project Grotius en op ons eigen BESIX Kantoor in Dordrecht. Uiteindelijk is alles voorspoedig verlopen en werden medewerkers op de verzamelplaats geregistreerd. KLOP innovations heeft voor Stationspostgebouw de laatste stand der techniek gedeeld omtrent stofVRIJ werken en men mocht alles uitproberen. Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag.

 

 

 


Member of logo