Duurzame bouwplaatsen

14 november 2022

BESIX Nederland zet wezenlijke stappen in de verduurzaming van projecten. Een duurzame inrichting van de bouwplaats en logistiek heeft een belangrijke invloed op de uitvoering. Er worden op de verschillende projecten reeds diverse initiatieven genomen, welke hieraan bijdragen.

Op een van onze bouwlocaties hebben we diverse onderdelen geïnstalleerd welke bijdragen tot het verduurzamen van een “reguliere” bouwplaats:
  • Een bouwstroomaansluiting welke gevoed wordt vanuit transformatoren uit een bestaande nabije locatie van de opdrachtgever. Deze aansluiting resulteert in lagere kosten qua energieverbruik ten opzichte van een reguliere bouwaansluiting op het elektriciteitsnet van de netbeheerder. Daarnaast beschikken we over een online-portal waar het energieverbruik gemonitord kan worden, zodanig dat we vanuit deze cijfers exact kunnen analyseren waar en wanneer de “piek” vermogens gevraagd worden. Deze maandelijkse overzichten bieden een leermoment om tijdens tenders/aanbestedingen een nauwkeurige inschatting te kunnen maken van het energieverbruik op de bouw.
  • Elektrisch materieel wat onnodige uitstoot van CO2 voorkomt. Grote brandstofverbruikers zijn veelal de bronneringspompen welke grondwater verpompen vanuit de bouwkuip richting oppervlaktewater, daarom is er specifiek gekozen voor een elektrisch aangedreven bemalingssysteem. Naast een lager energieverbruik ten opzichte van brandstof aangedreven bemaling zorgt het elektrisch materieel ook voor minimale geluidsoverlast richting de omgeving. Met een drietal elektrisch aangedreven torenkranen proberen we zo veel als mogelijk de hijswerkzaamheden te verrichten, enkel de zware onderdelen zoals prefab betonwanden worden geplaatst d.m.v. een mobiele telescopische hijskraan.
  • Laadvoorzieningen voor hybride- en elektrische voertuigen welke naast de bouwkeet geplaatst zijn, in eerste instantie voor het UTA-personeel van BESIX en waar mogelijk ook voor bezoekers. Na de bouwvak zijn er 6 nieuwe laadpalen geplaatst met elk 2 aansluitpunten, in totaliteit beschikken we over 14 aansluitpunten voor het laden van voertuigen. De nieuwe laadpalen werken op basis van het load-balancing principe, waarin continu gekeken wordt naar het beschikbare vermogen en het gevraagde vermogen voor het laden van de voertuigen. De leverancier heeft ook een app ontwikkelt waarmee op afstand de laadsessies en het verbruik gemonitord kan worden. Daarmee motiveren we de collega’s om zo veel als mogelijk op de projectlocatie te laden, tegen een voordelig tarief
  • Uitbreiding van zonnepanelen op de bouwkeet, in eerste instantie was bij installatie van het ketenpark een 10 tal PV-panelen op het dak van de bouwkeet bevestigd. Gezien de duurzaamheidsambities breiden we deze in de komende periode (november/december) uit richting een 45 tal PV-panelen. Insteek is om de gehele PV-installatie + laadvoorzieningen mee te nemen naar een volgend BESIX project. Montage en demontage van de installaties gebeurt door onze ketenpark contractant.
  • Stroomverbruik van de bouwkeet proberen we zoveel als mogelijk te beperken door de collega’s actief te laten meedoen met het tijdig uitschakelen van elektrische apparatuur, welke niet meer wordt gebruikt. Grote beeldschermen in de vergaderzalen en airco’s zijn de voornaamste energieverbruikers, om dit te voorkomen schakelen we na elk overleg de beeldschermen, airco’s en verlichting uit. Ter herinnering en conform de BREEAM eisen hangt er in elke ruimte een A4’tje met de volgende tekst: 

Uiteindelijk doel is om voorledig duurzame projecten te realiseren. Binnen BESIX Nederland hebben we een minimale standaard ingevoerd die vertaald is in onze 10 geboden voor het realiseren van een duurzame bouwplaats. Wij inspireren en motiveren onze mensen om duurzame initiatieven te nemen die een bijdrage kunnen leveren om onze duurzaamheidsambities waar te maken. Want duurzaam denken en werken vraagt iets van ons allemaal. Voor nu en in de toekomst!

 

Onze 10 geboden voor een duurzame bouwplaats vanaf heden voor nieuwe projecten

 

 


Member of logo