Uitreiking "Gouden Helm" bouwteam PALLAS

22 april 2024

Uitreiking Gouden Helm aan bouwteam PALLAS

Het hele bouwteam is een terechte winnaar van onze Gouden Helm die werd uitgereikt door Adjunct-directeur Boudewijn Bartholomeeusen van BESIX Nederland. Aan het winnen van de Gouden Helm is een prijs verbonden, namelijk het schenken van 750 EURO aan een goed doel.

Het project PALLAS vormt voor alle betrokkenen een zeer bijzondere klus, want de werken worden immers uitgevoerd in een niet-alledaagse omgeving. Een gegeven dat zich vertaalt in een zeer intensieve borging van kwaliteit en veiligheid van het werk, dat ook door de opdrachtgever erkend wordt. Om nog veiliger te kunnen werken heeft Jan-Leen van de Vlies, directeur uitvoering van Franki Grondtechnieken al in de tenderfase een nieuwe manier van werken geïntroduceerd: Pile- Cleaning-Device. Dit is een methodiek waarmee groutresten worden afgevangen en niet achterblijven in de bouwput en waarmee het paalhoofd schoon gemaakt kan worden vanaf het maaiveld (vanaf een ponton). Dus zonder tussenkomst van duikers. Hiermee worden veiligheidsrisico’s gerelateerd aan duikers vermeden, wat een erg wenselijke situatie is. Pile-Cleaning- Device is ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze co-maker/onderaannemer Bonneveld, die de vrijkomende groutresten ook reinigt met een speciaal hiervoor ontwikkelde installatie.

Het hele bouwteam is een terechte winnaar van onze Gouden Helm die werd uitgereikt door Adjunct-Directeur Boudewijn Bartholomeeusen van BESIX Nederland. Aan het winnen van de Gouden Helm is een prijs verbonden, namelijk het schenken van 750 EURO aan een goed doel.

Zondag 14 april 2024 liep Jan-Wim Verhoeff van Franki Grondtechnieken de marathon van Rotterdam, waarbij het verzamelde sponsorgeld aan KWF is gedoneerd. Het bouwteam PALLAS gaat de 750 euro hieraan toevoegen. Mooie parallel is dat we met het project werken aan de voorbereidingen van de bouw van de PALLAS-reactor, de nieuwe nucleaire reactor voor de productie van medische isotopen. Deze medische isotopen worden voornamelijk gebruikt voor de bestralingsbehandelingen tegen kanker. Ruim 30.000 patiënten per dag (wereldwijd) zijn afhankelijk van de medische isotopen die in Petten worden gemaakt. Hieraan leveren we als BESIX/Franki grondtechnieken dus indirect een maatschappelijk belangrijke bijdrage!

Nogmaals proficiat bouwteam PALLAS-reactor!


Member of logo