CO2-gegunde projecten

De Groene Boog

In Rotterdam-Noord werkt BESIX, als onderdeel van het consortium De Groene Boog, mee aan de aanleg van de A16, een nieuwe snelweg met een 100% energieneutrale tunnel. De duurzame en innovatieve snelweg past perfect in de omgeving en zal de toegang tot Rotterdam aanzienlijk verbeteren.

Uitvoeringsperiode: 2019 – 2024  (onderhoud tot en met 2044)

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

 

Sas van Vreeswijk

Ontwerp en bouw van een 3e kolk ter hoogte van de bestaande Prinses Beatrixsluis inclusief verbreding van het Lekkanaal te Nieuwegein. De Combinatie Sas van Vreeswijk wordt ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele sluizencomplex gedurende 27 jaar.

Uitvoeringsperiode: 2016 – 2019 (onderhoud tot en met 2046)

Klant: Rijkswaterstaat

RWZI Tiel

Renovatie van een bestaande regenwaterzuiveringsinstallatie te Tiel.

Uitvoeringsperiode: 2018-2019

Klant: Waterschap Rivierenland

Archief

De laatste versie van zowel het CO2-projectplan (status einde werk) als de bijhorende CO2-Newsflash van alle opgeleverde CO2-gegunde projecten welke na 2017 zijn opgeleverd, zijn terug te vinden in het archief.

Member of logo