Footprint en voortgangsrapportages

BESIX berekent en rapporteert minimaal 2x per jaar haar CO2-uitstoot van scope 1, 2 & 3 gerelateerde CO2-emissies en dit gerelateerd aan de omzet. De voortgang wordt getoetst aan de CO2 emissiegegevens van het jaar 2014 (referentiejaar).

 

De recentste footprint en de twee recentste voortgangsrapportages zijn te raadplegen via de volgende link:

De overige footprints en voortgangsrapportages ten opzichte van het referentiejaar zijn te vinden in het archief via deze link.

 
Member of logo