Initiatieven

BESIX heeft de ambitie om een leidende en innoverende rol te spelen binnen zowel de Nederlandse als Belgische bouwsector.  BESIX heeft zich dan ook geëngageerd voor  volgende initiatieven:

Green Deal GWW 2.0

BESIX Nederland heeft zich aangesloten als deelnemer aan dit initiatief welke op 17 januari 2017 is gelanceerd binnen de GWW sector. Samen met opdrachtgevers verbindt BESIX zich aan een duurzame aanpak van haar GWW projecten teneinde de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen. Deze Green Deal loopt tot 31 December 2020. Meer info is te vinden op www.duurzaamgww.nl

Promotie van  CO2 prestatiemeetsysteem in België

Via de VBA (Vereniging van Belgische Aannemers) is in België een werkgroep opgericht met onder andere de federale en regionale overheden en dit ter promotie van een CO2 prestatiemeetsysteem in de Belgische bouwsector naar analogie van de CO2-prestatieladder in Nederland. BESIX is een lid van het steering committee van deze werkgroep.

CO2-projectplan

Na enkele jaren als mede-initiatiefnemer te hebben deelgenomen aan het CO2-reductieprogramma 'CO2-Projectplan', is BESIX sinds mei 2017 één van de trekkende initiatiefnemers van dit CO2-reductieprogramma. De werkgroep wordt hierbij ondersteund door KWA Bedrijfsadviseurs.

Dit 'CO2-Projectplan' is een praktische invulling van de EMVI-criteria uit de CO2-Prestatieladder, voor projecten die op basis hiervan zijn aangenomen. Het CO2 projectplan wordt binnen BESIX Nederland toegepast op alle CO2 gegunde projecten.

Member of logo