Initiatieven

BESIX heeft de ambitie om een leidende en innoverende rol te spelen binnen zowel de Nederlandse als Belgische bouwsector.  BESIX heeft zich dan ook geëngageerd voor  volgende initiatieven:

Betonakkoord

BESIX NL heeft het Betonakkoord ondertekend, dat zich sector- en ketenbreed inzet voor de verduurzaming van beton. Het akkoord richt zich op vier thema's: CO2-reductie, circulaire economie, innovatie en onderwijs en natuurlijk kapitaal. Het Betonakkoord geeft zoals gezegd invulling aan de doelen en de ambities voor de betonketen. Enkele voorbeelden: 30% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 met een ambitie tot 49% reductie in de keten, in 2030 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton en per direct minimaal 5% van het totale volume toeslagmaterialen vervangen door betonreststromen. (www.betonakkoord.nl)

Promotie van  CO2 prestatiemeetsysteem in België

Via de VBA (Vereniging van Belgische Aannemers) is in België een werkgroep opgericht met onder andere de federale en regionale overheden en dit ter promotie van een CO2 prestatiemeetsysteem in de Belgische bouwsector naar analogie van de CO2-prestatieladder in Nederland. BESIX is een lid van het steering committee van deze werkgroep.

CO2-projectplan

Na enkele jaren als mede-initiatiefnemer te hebben deelgenomen aan het CO2-reductieprogramma 'CO2-Projectplan', is BESIX sinds mei 2017 één van de trekkende initiatiefnemers van dit CO2-reductieprogramma. De werkgroep wordt hierbij ondersteund door KWA Bedrijfsadviseurs.

Dit 'CO2-Projectplan' is een praktische invulling van de EMVI-criteria uit de CO2-Prestatieladder, voor projecten die op basis hiervan zijn aangenomen. Het CO2 projectplan wordt binnen BESIX Nederland toegepast op alle CO2 gegunde projecten.

Member of logo