Ketenanalyses

Op basis van haar inkoopgegevens van de periode 2017-2019 heeft BESIX haar meest materiele en relevante scope 3 emissies in kaart gebracht waarna de rangorde en de twee meest materiele en beïnvloedbare emissies zijn bepaald conform het GHG protocol.

Op basis van deze kwantificering heeft BESIX beslist om een ketenanalyses “In-situ beton” en “Afval” op te starten. Deze twee ketenanalyses geeft BESIX de kans haar duurzaamheidsambities verder uit te bouwen. BESIX is er van overtuigd dat zijn met haar innoverende ambities zij een meerwaarde kan bieden aan de betonketen. Meer informatie is ook te vinden op de website van SKAO (https://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven?id=413);

Ketenanalyse “In-situ beton”

Doelstelling: Verlagen van de gemiddelde CO2-uitstoot per m3 in-situ gestort beton door toepassing van granulaatvervangers (al dan niet door eigen sloopwerk), door toepassing van cementtypes met een lage emissiefactor en door optimalisatie van transport en verwerking.

Periode: 2017-2021


 

Ketenanalyse “Afval”:

Doelstelling: Verlagen van de afval gerelateerde CO2-emissies door het uitvoeren van een gedetailleerde afvalanalyse bij de start van het project waarna de voortgang halfjaarlijks wordt opgevolgd. De ketenanalyse wordt uitgevoerd op alle projecten waarvan het afval wordt gescheiden door de afvalinzamelaar conform het raamcontract van BESIX Nederland.

Periode: 2017-2021

Member of logo