Duurzaam BESIX Nederland

Onze duurzaamheidsambities op de kaart


Binnen BESIX Nederland zijn we volop bezig om te verduurzamen en hebben het afgelopen jaar al veel stappen gezet. In bovenstaande visual is aangegeven wat we tot dusver al bereikt hebben en waar we naar toegaan om volledig duurzame projecten te realiseren! Onze drijfveer, visie, activiteiten en verantwoordelijkheden zijn in een beeld weergegeven. Dit is waar we als BESIX Nederland voor staan en gaan!

Wij doen alles wat mogelijk is in ons ontwerp- en bouwproces om het potentieel in duurzame oplossingen te vergroten en te realiseren. Wij willen ons continu hier verder in ontwikkelen en permanent tot de top van meest duurzame bouwers van Nederland behoren.

Nic De Roeck
Algemeen Directeur BESIX Nederland

Bouwen start met respect

Bij BESIX nemen wij onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties en staan mens, milieu en samenleving centraal. Op basis van een milieu-impact beoordeling nemen wij maatregelen om energie-  en natuurlijke bronnen spaarzaam te gebruiken, vervuiling te minimaliseren, het gebruik van gevaarlijke stoffen en het ontstaan van afval te beperken en continu duurzame alternatieven te onderzoeken en toe te passen. Ook nemen wij onze verantwoordelijkheid om materialen te hergebruiken en te recyclen en streven naar de beste oplossingen. Het is onze ambitie om de samenleving duurzamer te maken en zodanig te bouwen, dat mensen er gezond en gelukkig kunnen wonen, werken en leven. Vanuit deze motivatie voeren wij onze projecten uit in samenwerking met de beste partners.

ONZE PRIORITEITEN, ACTIVITEITEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

Verduurzamen van de leefomgeving & circulair bouwen

Onze kennis & expertise op het gebied van verduurzaming zetten wij in het voortraject al in. We maken bewuste keuzes op het gebied van; inkoop, ontwerp, materiaal en logistiek met het oog op de milieu-impact en de levenscyclus. 


Benieuwd naar ons verhaal

Streven naar CO2 neutraliteit en in 2030 CO2 neutraal 

Wij bekijken diverse energiebesparende alternatieven en initiatieven die ingezet kunnen worden om tot een maximale dan wel volledige CO2 neutraliteit en minimalisatie van afval te komen.

  

Benieuwd naar ons verhaal

Mens & sociale verantwoordelijkheid


Wij willen mensen vooruit helpen en streven naar een duurzame werkgelegenheid. Het doel van BESIX is om met Social Return on Investment (SROI)  een bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Benieuwd naar ons verhaal

Member of logo