It all starts with RESPECT

Mens, Milieu & Samenleving

Bouwen start met respect

Bij BESIX nemen wij onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties en staan mens, milieu en samenleving centraal. Wij gaan mee in de huidige energietransitie en dit laten we in ons werkveld, zowel op nationaal als internationaal niveau tot uitdrukking komen in; ontwerp & engineering, bouw, renovatie en (her)ontwikkeling.

Op basis van een milieu-impact beoordeling nemen wij maatregelen om energie-  en natuurlijke bronnen spaarzaam te gebruiken, vervuiling te minimaliseren, het gebruik van gevaarlijke stoffen en het ontstaan van afval te beperken en continu ‘groene’ alternatieven te onderzoeken en toe te passen. Ook nemen wij onze verantwoordelijkheid om materialen te hergebruiken en te recyclen en streven naar de best mogelijke oplossingen. Het is onze ambitie om de samenleving duurzamer te maken en zodanig te bouwen, dat mensen er gezond en gelukkig kunnen wonen, werken en leven. Vanuit deze intentie voeren wij onze projecten uit en zoeken wij samen met onze opdrachtgevers & partners de verbinding met de maatschappij.

WAT WIJ DOEN & ONZE AMBITIES

Verduurzamen van de leefomgeving & circulair bouwen

Onze kennis & expertise op het gebied van verduurzaming zetten wij in het voortraject al in. We maken bewuste keuzes op het gebied van; inkoop, ontwerp, materiaal en logistiek met het oog op de milieu-impact en de levenscyclus. 


Benieuwd naar ons verhaal

Streven naar CO2 neutraliteit en in 2030 CO2 neutraal 

Wij bekijken diverse energiebesparende alternatieven en initiatieven die ingezet kunnen worden om tot een maximale dan wel volledige CO2 neutraliteit en minimalisatie van afval te komen.

  

Benieuwd naar ons verhaal

Mens & sociale verantwoordelijkheid


Wij willen mensen vooruit helpen en streven naar een duurzame werkgelegenheid. Het doel van BESIX is om met Social Return on Investment (SROI)  een bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Benieuwd naar ons verhaal

Member of logo