Mens & sociale verantwoordelijkheid

Benieuwd naar ons verhaal?

BESIX Group, waar BESIX Nederland onderdeel van is, heeft als missie het creëren van duurzame oplossingen voor onze samenleving. Daarbij is 'respect' een belangrijke kernwaarde voor ons bedrijf; respect voor onze eigen medewerkers, maar zeker ook voor onze partners en omgeving. Wij willen mensen vooruit helpen en streven naar een duurzame werkgelegenheid of andere sociale doelstellingen die een bijdrage leveren aan onze maatschappij.

IMC Weekendschool

Sinds 2019 is BESIX een verbintenis aangegaan met de stichting IMC Weekendschool. IMC Weekendschool verzorgt aanvullend, motivatiegericht onderwijs voor jongeren van 10-14 jaar oud, op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is (59 locaties verspreid in Nederland). Alle jongeren, met alle mogelijke achtergronden en op alle schoolniveaus zo opleiden dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving. De verbintenis tussen BESIX en IMC bestaat uit zowel een financiële bijdrage als praktijkinvulling in de vorm van het verzorgen van workshops/lessen door BESIX medewerkers.

Initiatief 'Bridging the gap'

BESIX is nauw betrokken geweest bij het initiatief 'Bridging the gap' dat door onze partner Rebel is opgestart. De insteek van dit initiatief was het begeleiden van werk van Syrische vluchtelingen. Immers, Nederland beschikt over een hoog aantal Syrische vluchtelingen, waarvan een groot deel goed & hoog opgeleid is, maar desondanks werkloos is. Dit tegenover een schaarste aan goed opgeleide kandidaten bij Nederlandse bedrijven. Het initiatief bestond uit het samenbrengen van deze twee groepen, waarbij een uitgebreid trainingsprogramma werd aangeboden om het verschil tussen de verschillende culturen en achtergronden kleiner te maken. Naast een financiële bijdrage, heeft BESIX Nederland actief bijgedragen aan het programma, door het geven van o.a.  workshops, organiseren van projectbezoeken, sollicitatietrainingen etc. Extra mooi resultaat: BESIX heeft hierdoor een paar zeer gedreven en enthousiaste nieuwe collega's van Syrische komaf kunnen toevoegen aan het werknemersbestand.

 

Member of logo