Innovatie

UNLEASH: Een nieuw programma om innovatie te versterken

Bij BESIX leren we uit het verleden, nemen we een pioniersrol op in het heden en houden we tegelijk onze ogen gericht op de toekomst. BESIX Group handhaaft haar concurrentiepositie door nieuwe unieke diensten aan te bieden die inspelen op de veranderende behoeften van de market. Daarom lanceerde BESIX het innovatieprogramma UNLEASH. 

Innovatie is een van de waarden die onze Groep bepalen. We zoeken voortdurend naar vernieuwende manieren om onze prestaties nog te verbeteren.

Patrik Peynsaert
BESIX Group Innovation Coordinator

Potentieel van werknemers vrijmaken

De omgeving waarin wij actief zijn, verandert sneller dan ooit. Zo ook onze sector. Globalisering, ecologische uitdagingen, nieuwe technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen zijn enkele van de belangrijkste stimulansen van deze verandering. Om aan de verwachtingen van onze markten en klanten te kunnen voldoen, moeten we de manier aanpassen waarop we nieuwe diensten en producten ontwikkelen. BESIX Group heeft al een grote stap gezet met het innovatieprogramma UNLEASH. Net als bij onze Dare Change-campagne en onze Triple 3-strategie zoeken we continu naar nieuwe manieren om onze creativiteit en vindingrijkheid verder te ontwikkelen. Hoe? Door een cultuur te creëren waarin onze werknemers worden aangemoedigd om hun ideeën te delen en uit te voeren.

Snel proces

Onze werknemers kunnen via de Unleash-portaalsite hun ideeën indienen, die dan door een team van innovatie-ambassadeurs worden geëvalueerd. De ideeën die goed worden bevonden, gaan eventueel naar een ontwikkelingsfase zodat teams van uitvinders ze verder kunnen ontwikkelen en uitwerken. Andere ideeën kunnen al onmiddellijk worden ingevoerd omdat ze relatief eenvoudig zijn en minder tijd en energie vereisen dan de vorige. In de laatste fase worden de beste ideeën voorgesteld aan de Innovation Board, die de winnende ideeën kiest en beloont.

Een ondersteunend platform

Om de ideeën efficiënt te beheren, koos de Groep voor het CogniStreamer-platform. Dit platform bevordert innovatie via samenwerking. Het helpt ons om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te delen, voorziet snelle feedback, zorgt voor informatie-uitwisseling en maakt huidige “verborgen” innovatie zichtbaar op Groepsniveau.

Innovatie via samenwerking

UNLEASH is geen alleenstaand initiatief. BESIX is altijd innovatief geweest en blijft innovatie stimuleren die ons actief helpt onze Triple 3-objectieven te realiseren. Onze dochtermaatschappijen geven het goede voorbeeld. Om er enkele te noemen: Franki Foundations en West Construct hebben BeWind opgericht en bieden zo een one-stop-shop-oplossing voor windmolenfunderingen. Socogetra werkte aan een innovatieprogramma voor de recyclage van betonafval.

Deze evolutie richt ons op een breder ecosysteem, waardoor BESIX en haar partners elkaar kunnen verrijken, synergieën creëren en innovatie op een andere manier benaderen.

Als u meer informatie wilt ontvangen, deelnemen dit initiatief of toetreden tot ons netwerk van partners, aarzel dan niet om ons te contacteren: unleash@besix.com

Member of logo