Open Innovatie

Potentieel baanbrekende initiatieven van onze werknemers en partners stimuleren

Bij BESIX leren we uit het verleden, verrichten we vandaag pionierswerk en houden we onze ogen gericht op de toekomst. De concurrentiekracht van BESIX Group steunt op uitmuntendheid in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld. Wij willen een voortrekker zijn in open innovatie. Met het oog hierop lanceerde BESIX in 2016 ons open innovatieprogramma “Unleash” en in 2018 onze Start-ups Accelerator.

Open innovatie bij BESIX

De omgeving waarin wij actief zijn, verandert sneller dan ooit. En daarmee ook onze sector. Globalisering, klimaatverandering, nieuwe technologie en nieuwe bedrijfsmodellen zijn enkele van de belangrijkste drijvende krachten van die verandering. Om gelijke tred te houden met de verwachtingen van onze markten en klanten, lanceerde BESIX Groep in 2016 zijn eigen innovatieprogramma Unleash. Wij zoeken voortdurend nieuwe manieren om onze creatieve en innovatieve geest aan te scherpen. We moedigen onze werknemers aan om hun ideeën in praktijk te brengen. Met onze Start-ups Accelerator trekken we de beste start-ups in het ‘ConTech’ en ‘PropTech’-ecosysteem aan om ze te helpen hun groei te versnellen.

Voortrekker zijn in open innovatie is een van de strategische drijfveren van onze groep. We zoeken voortdurend naar innovatieve manieren om onze prestaties te verbeteren.

Patrik Peynsaert
BESIX Group Innovation Coordinator

Vlot proces van idee tot implementatie

Alle werknemers van BESIX Group krijgen de mogelijkheid om hun ideeën te posten op het Unleash-platform. Na de evaluatie volgt een ontwikkelingsfase waarin de uitvindersteams hun ideeën verrijken en een minimal loveable product ontwikkelen dat uiteindelijk leidt tot definitieve implementatie. Hieronder geven we een overzicht van innovatieve ideeën die momenteel in ontwikkeling zijn.

BEsim is een one-stop-shop voor werfinstallaties die zorgt voor duurzame werfketen en groene energieproductie op de bouwplaats.

BESIX 3D printing lab verkent de mogelijkheden van 3D-betonprinten bij bouwprojecten.

BESIX Clean Air ontwikkelt met mos beklede wanden die de luchtkwaliteit verbeteren door het filteren van fijnstof.

ComTIS Energy biedt “Comfort as a Service” voor residentiële gebouwen.

DeliverApp biedt een eenvoudige oplossing voor gedigitaliseerde leveringsbonnen op bouwplaatsen.

Drone Engineering - Met onze one-stop-shop regelen we alles van voorbereiding, het vliegen zelf en de nabewerking van uw data.

Enleash ontsluit het energiepotentieel van slimme gebouwen.

BESIX 3D materiaalonderzoek: duurzame betonmengsels voor 3D-printen van golfbrekers (in samenwerking met UGent, ResourceFull, Witteveen+Bos)

AICHA buigt zich over het gebruik van camera's om de efficiëntie en veiligheid op de bouwplaats te bevorderen via kunstmatige intelligentie (in samenwerking met VBA).

SLIMwayS is een verkeerscontrole-oplossing op basis van GPS-gegevens van het verkeer en Be-Mobile Connected Car & Traffic platform.

Acceleratie van start-ups om hun groei te versnellen

In 2018 lanceerden we onze BESIX Start-ups Accelerator om jonge ondernemingen te ondersteunen die innovatieve oplossingen ontwikkelen. De rol van de BESIX accelerator is de groei van die start-ups en scale-ups te versnellen met ondersteuning op maat en mogelijkheid tot experimenteren.

Lees hier meer over de BESIX Start-ups Accelerator.

Deelnemen aan de Open Innovatie-initiatieven van BESIX Group

Ons Unleash-programma staat niet op zichzelf. Innovatie is tegenwoordig alsmaar geconnecteerder, het is daarom essentieel aansluiting te vinden met andere vergelijkbare initiatieven om samenwerking en kruisbestuiving te bevorderen. BESIX Group werkt samen met zijn partners om elkaar te verrijken, synergie tot stand te brengen en innovatie te benaderen als echte co-creatie.
Enkele voorbeelden van onze innovatie-aanpak zijn de hackathon van de Belgische bouwsector die BESIX Group sedert 2018 in samenwerking met het BBRI en de Confederatie Bouw organiseert en de vele Europese onderzoeksprojecten waar BESIX Group aan deelneemt.

Interne uitvindersteams van BESIX verenigd op innovatie-bootcamp

Open innovatie hackathon, georganiseerd in samenwerking met Confederatie Bouw en BBRI

Meer dan 400 bezoekers aan de BESIX Group Innovatiebeurs maken kennis met alle nieuwigheden bij BESIX.

Member of logo