QHSE

Quality, Health, Safety & Environment

QHSE-professionals hebben het vaak over een ‘traject’ naar nul ongevallen of naar excellentie op kwaliteitsvlak. Eigenlijk zijn onze continue inspanningen om van ‘aandacht voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu-impact’ blijvende bedrijfswaarden te maken, eerder een ‘avontuur’. Een QHSE-cultuur valt namelijk niet te plannen of te programmeren.

Onze objectieven

‘First time right’

om te verzekeren dat we de juiste kwaliteit leveren en tegelijk de afgesproken termijnen naleven. Daarom besteden we in alle fasen van een project dan ook extra aandacht aan voorbereiding, planning, kwaliteitszorg en -controle.

Lees meer over kwaliteit

Optimale veiligheid

of alle risico's uitsluiten, om er in de eerste plaats voor te zorgen dat onze arbeiders niet gewond raken bij de uitvoering van hun taken.

 

Lees meer over Gezondheid & Veiligheid

De impact van onze activiteiten op het milieu minimaliseren

voor een maximale duurzaamheid, waarvoor BESIX een milieubeheerprogramma moet invoeren dat onder meer focust op energieverbruik, afvalbeheer, gevaarlijke producten en bodemkwaliteit.

Lees meer over milieu

Het geïntegreerd managementsysteem

De hele organisatie, maar ook elke individuele werknemer, speelt een belangrijke rol in het garanderen van een incidentvrije werkomgeving, het voorkomen van een negatieve impact van onze activiteiten op het milieu en het behouden van het kwaliteitsniveau dat onze klanten verwachten.

Het engagement van BESIX op het vlak van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu is vastgelegd in ons QHSE-beleid, dat samen met onze richtlijnen inzake goed bestuur de basis vormt voor ons geïntegreerd managementsysteem (IMS).

Wat QHSE betreft combineert dit systeem processen en procedures die beschrijven hoe BESIX het QHSE-beleid toepast in zijn dagelijkse activiteiten met een aantal objectieven en doelstellingen om de QHSE-resultaten continu te verbeteren.

Leer meer over onze Corporate policy statement

Het geïntegreerd managementsysteem is sinds enkele jaren gecertificeerd volgens de volgende normen:

Een transitie van het IMS om te voldoen aan de nieuwe versies uit 2015 van de normen ISO9001 en ISO14001 is momenteel aan de gang (inclusief certificering volgens OHSAS18001:2007 voor BESIX nv), en zal in april 2018 afgerond zijn.

In zijn streven naar continue verbetering voert BESIX een grondig intern en extern auditprogramma uit, waarbij alle bedrijfsprocessen, zowel op de bouwplaatsen als in onze kantoren, regelmatig worden geauditeerd.

Member of logo