Milieu

Een koploper in de sector

BESIX Group is actief in de watersector in zijn lokale markt en daarbuiten via het gespecialiseerde BESIX Environment en een aantal andere entiteiten van de Groep zoals Socogetra, West Construct, Vanhout en Wust in België en Six Construct in het Midden-Oosten. Binnen zijn ‘one-stop-shop’-filosofie blijft het team innovatieve en geavanceerde oplossingen ontwerpen en passende technologieën van verschillende gespecialiseerde leveranciers integreren voor klanten uit de residentiële, commerciële en industriële sector.

Het volledige dienstenaanbod omvat het ontwerp, de engineering, uitvoering, opstart en oplevering van waterzuiveringsinstallaties (WWTP’s), waterzuiveringsstations op basis van onder meer de MBR- en MBBR-technologie (Membraan Bio Reactor en Moving Bed BioReactor), slibdroging en -valorisatie (digestie, biogas, …), de filtratie van behandeld effluent tot bijna drinkbaar water (ultrafiltratie, omgekeerde osmose, …), pompstations en waterkrachtcentrales en de installatie en het onderhoud van ondergrondse leidingen en afvalwaterafvoersystemen (collectoren, zwaartekrachtriolen, drukleidingen, pvc-distributienetwerken en gietijzeren toevoerleidingen, …).

Energie opwekken uit afval en water

BESIX Environment focust op de aanmaak van bijproducten, zoals biogas, biobrandstof, biosolids, warmteterugwinning en gerecycleerd water. In onze snel veranderende demografische structuur zijn het gebruik van hernieuwbare bronnen en energieoptimalisatie een must om naar groene energie over te schakelen.

Daarvoor gaat het procesteam steeds op zoek naar nieuwe en toekomstige duurzame technologieën, zoals de productie van groene energie (waterkracht, cogeneratie, enz.). Ons ontwerpteam gebruikt modellerings- en simulatiesoftware om de meest duurzame technologieën en oplossingen te vinden en te kiezen. Slimme, kostenefficiënte en duurzame oplossingen vinden voor de uitdagingen op het gebied van water en energie is het ultieme doel van BESIX Environment.

Nauw overleg, allesomvattende oplossingen 

Dankzij de synergieën binnen de Groep kan BESIX Environment op de water- en energiemarkt een one-stop-shop oplossing aanbieden, die elk aspect van de bouwcyclus omvat.

Voor waterprojecten onder het gebruikelijke contracttype EPC heeft BESIX met succes langetermijnconcessies (PPP) ontwikkeld en operationele en onderhoudscontracten afgesloten met een lange looptijd. De DBFM (Design, Build, Finance & Maintain)-activiteiten gaan dan ook van kleinschalige installaties tot grote waterzuiveringsstations en concessies met een capaciteit tot 1,5 miljoen inwonerequivalenten.

Onze expertises

Member of logo