BESIX aangesteld als aannemer Pit & Foundation

PALLAS kiest voor BESIX als aannemer voor het realiseren van de Pit and Foundation (bouwkuip) voor de PALLAS-reactor.

Activiteit: Infrastructuur

BESIX heeft een sterke reputatie als het gaat om complexe projecten en staan bekend om de innovatieve manier waarop zij engineering en bouwen met elkaar integreren in hun processen. “We hebben er alle vertrouwen in dat BESIX de juiste partner is voor deze fase van het project” aldus Sietsche Eppinga, Construction Director PALLAS.

Werkzaamheden

In het eerste kwartaal van 2023 gaat BESIX starten met de mobilisatie van het werkterrein. Daarna wordt er gestart met de realisatie van de van de Pit and Foundation voor de PALLAS-reactor. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2024 afgerond. 

“Wij dragen graag bij aan een project met enorme maatschappelijke impact, het belang voor 30.000 patiënten per dag die afhankelijk zijn van medische isotopen uit Nederland. We kijken  met het hele team uit naar een fijne en plezierige samenwerking met Pallas.” Aldus Nic De Roeck - Algemeen directeur BESIX Nederland.

Duurzaamheid met oog voor de natuur

De Energy & Health Campus ligt naast het natuurgebied Zwanenwater en Pettemerduinen. Alle werkzaamheden worden conform de natuurvergunning uitgevoerd. Zo zijn er onder meer amfibieschermen geplaatst, kasten voor vleermuizen opgehangen en wordt er gewerkt aan de hand van een ecologisch werkprotocol. Uiteindelijk zullen, na afronding van de bouw, de omgevings- en natuurwaarden worden hersteld en waar mogelijk verbeterd. Er wordt leefgebied voor beschermde soorten toegevoegd volgens het protocol dat met ecologen is opgesteld.

 

Projectinformatie

Projectnaam

BESIX aangesteld als aannemer Pit & Foundation

Stakeholder(s)

BESIX Nederland


Member of logo