Knooppunt de nieuwe meer

Activiteit: Infrastructuur

De reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer in Amsterdam is als onderdeel van het programma Zuidasdok door Rijkswaterstaat voorlopig gegund aan het consortium TriAX bestaande uit BESIX, Dura Vermeer en Heijmans.

De opdracht heeft een contractwaarde van circa 350 miljoen euro. BESIX aandeel hierin bedraagt 1/3e deel. De voorbereidende werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2023. Volgens de huidige planning zijn alle onderdelen van de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer uiterlijk in 2031 volledig in gebruik. Deze opdracht sluit naadloos bij de expertise en competenties van BESIX.

Verbeteren doorstroming

De reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer is één van de onderdelen van het programma Zuidasdok, één van de grootste infrastructurele bouwprojecten van Nederland, dat als doel heeft om het noordelijke deel van de Randstad beter bereikbaar te maken via weg en openbaar vervoer.

De reconstructie van Knooppunt De Nieuwe Meer verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid in dit drukbezochte grootstedelijke gebied. Het knooppunt en een deel van de A10 zuid vanaf het Knooppunt De Nieuwe Meer tot en met de aansluiting op de Amstelveenseweg worden volledig omgebouwd over een lengte van circa 2 kilometer. In de gekozen oplossing wordt het verkeer op het knooppunt en de A10 zuid ontvlochten, doordat er op de A10 een hoofd- en parallel structuur wordt gerealiseerd. Deze hoofd- en parallelstructuur van de A10 zuid sluit straks aan op de hoofd- en parallelstructuur van het project Tunnel Zuidasdok.

Dit wordt bereikt door de bouw van een viertal nieuwe beweegbare bruggen over de Schinkel, de verbreding van de A10 om ruimte te bieden aan de hoofd- en parallel structuur en het aanpassen van het onderliggend wegennet waaronder de reconstructie van de Amstelveenseweg. Daarnaast wordt de bediening en besturing van de Schinkelbrug aangepast zodat deze op afstand kan worden bediend.

Bouwcombinatie TriAX werkt in opdracht van Zuidasdok aan de reconstructie knooppunt De Nieuwe Meer. TriAX bouwt het knooppunt om met onder andere een nieuwe fly-over en bruggen over de Schinkel. Tussen knooppunt De Nieuwe Meer en de S108 verbreedt TriAX de A10 Zuid en wordt doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer van elkaar gescheiden. Zo maken we ruim baan voor een betere en veilige doorstroming van de A10 Zuid.

Bouwcombinatie TriAX bestaat uit BESIX, Dura Vermeer en Heijmans. Zuidasdok is een samenwerking tussen ProRail, Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam. Zuidasdok bouwt aan een betere bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en Amsterdam. Voor meer informatie over het project zie www.zuidasdok.nl

Projectinformatie

Projectnaam

Knooppunt de nieuwe meer

Bouwperiode

2023 - 2031


Member of logo