Project Ressen-Oudbroeken, Nederland

ViA15 GelreGroen

DBFM-project A12/A15 Ressen-Oudbroeken

Activiteit: Infrastructuur

BESIX bouwt aan nieuwe infrastructuur

GelreGroen wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en financieren van het doortrekken van de snelweg A15 en de verbreding van de A12 en A15. Na realisatie is GelreGroen ook 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. GelreGroen bestaat uit BESIX, Dura Vermeer, HOCHTIEF, Van Oord en John Laing. Rijkswaterstaat selecteerde op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit. De plannen van de aannemers zijn beoordeeld op de criteria duurzaamheid, risicobeheersing en beperken van de verkeershinder.

Bijzondere naam

De naam GelreGroen is bewust gekozen. GelreGroen staat namelijk voor een duurzaam ontwerp en een realisatie met minimale hinder en met respect en zorgzaamheid voor planten, dieren en mensen in de omgeving. GelreGroen wil niet alleen nieuwe infrastructuur realiseren, maar gaat ook veel extra aandacht geven aan de groene omgeving waarin de mensen langs het project wonen.

Planning project ViA15

Als de Raad van State groen licht geeft, kan GelreGroen naar verwachting eind 2020 starten met de daadwerkelijke uitvoering. Tot die tijd is GelreGroen bezig met allerlei voorbereidingen, zoals het ontwerpproces, het onderzoeken van de bodem en het aanvragen van vergunningen. Vooruitlopend op de bouw gaat Rijkswaterstaat voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, zodat de aannemer na een positieve uitspraak snel aan de slag kan met de daadwerkelijke bouw.

Projectinformatie

Projectnaam

ViA15 GelreGroen

Contracttype

Design, Build, Finance & Maintenance

Locatie

Ressen-Oudbroeken, Nederland

Stakeholder(s)

GelreGroen

Externe partner(s)

Dura Vermeer, HOCHTIEF, Van Oord en John Laing

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Onderhoudsperiode

20 jaar

Onderhoud door

GelreGroen

Powered by


Member of logo