Project Almere, Nederland

A6 Almere

Vlot naar Almere langs de vernieuwde A6

Om de 10 jaar wordt de Floriade, een grote wereldtuinbouwtentoonstelling, gehouden. De laatste editie vond plaats in 2022 in Almere. De A6, de belangrijkste toegangsweg naar de stad, dreigde echter een knelpunt te worden voor de 20.000 bezoekers per dag. En naast de Floriade zorgt ook de groeiende Randstad voor een toenemende druk op het verkeer. Bovendien is de weg cruciaal voor de doorstroming van alle verkeer tussen de luchthaven Schiphol, Amsterdam en Almere.

Onze oplossing

Rijkswaterstaat – het uitvoerend agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland – vertrouwde voor de weguitbreiding van de A6 op BESIX. Met een gedetailleerd kwaliteitsplan, dat de impact op de buurtbewoners en omliggende natuur haarfijn omschrijft, wisten we het project binnen te halen.

We tekenden voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de A6. De werken gingen in 2017 van start, en houden behalve de verbreding van de weg van twee naar vier rijstroken, ook de renovatie van verkeerswisselaars, bruggen en viaducten in.

BESIX bundelde de krachten met Dura Vermeer, RebelValley en John Laing Investments Limited:

  • ontwerp van de nieuwe, bredere A6;
  • renovatie van de huidige weg, verbreding met twee extra rijstroken en vernieuwing van de omliggende infrastructuur;
  • aantrekken en opvolgen van de financiering;
  • onderhoud gedurende 20 jaar na oplevering.

Een absolute prioriteit voor deze drukke verkeersas was de hinder tijdens de werken beperken. Hiervoor renoverden we eerst de bestaande rijstroken. Een deel van de werken gebeurde ’s nachts om het verkeer nog minder te verstoren.

Resultaat en verwezenlijkingen

BESIX slaagde erin een draagvlak bij de stad Almere en zijn buurtbewoners te creëren door hen mee aan tafel uit te nodigen en actief bij het project te betrekken. Hun input vertalden we naar concrete actiepunten: zo voorzagen we op de drukste punten van de verbrede snelweg fluisterasfalt.

De werken werden bovendien uitgevoerd met respect voor de omliggende natuur. Zo garanderen we de leefbaarheid van het gebied – niet alleen voor de stadsinwoners, maar ook voor de aanwezige fauna en flora.

Projectinformatie

Projectnaam

A6 Almere

Expertise(s)

Wegenbouw, Vervoer

Contracttype

Design, Build, Finance & Maintenance

Locatie

Almere, Nederland

Stakeholder(s)

BESIX Nederland

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Bouwperiode

2017 - 2022

Onderhoudsperiode

2022 - 2042

Onderhoud door

BESIX Concessions & Assets

Totale waarde

€ 232 miljoen

Gelijkaardige projecten


Member of logo