Project Limmel, Nederland

Keersluis Limmel

Nieuwe keersluis Limmel beschermt Limburgse achterland

BESIX vernieuwde de keersluis in Limmel. Zo kunnen ook grote schepen moeiteloos passeren. Ontdek hoe BESIX dit project aanpakte.

Onze oplossing

Voor de bouw van de keersluis koos Rijkswaterstaat – het uitvoerend agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland – voor BESIX. Onze ervaring in sluizenbouw liet ons toe een gedetailleerd kwaliteitsplan voor te leggen, dat de veiligheid en hinder tijdens en na het project uittekent.

Samen met Agidens Infra Automation, dat voor de mechanische kant van de zaak instond en Rebel Group, dat financieel advies bood, tekenden we voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de keersluis. Daarmee zorgden we meteen voor een primeur: voor de eerste keer kreeg  een private partij  de bouw én onderhoud van een hoogwaterkering voor een zo lange periode volledig in handen. En dat is goed nieuws: zo konden we efficiënter werken en van elkaar leren.

Onze verantwoordelijkheden:

  • Ontwerp en bouw van de nieuwe keersluis
  • Afbraak van de oude sluis
  • Onderhoud van het complex
  • Financiering aantrekken en opvolgen 

Van Rijkswaterstaat kregen we de ruimte om innovatieve oplossingen te verkennen. Zo ontwierpen we samen met Agidens een eenvoudig maar vernuftig hydraulisch hefmechanisme om de sluis in beweging te zetten. Lekken vermeden we op een slimme manier: door aan de vier kanten van de nieuwe keersluis damwanden tot in de kalksteenlaag in te planten, die zo een waterdichte kuip vormen.

Dit is de derde keer dat BESIX zo’n keersluis bouwt. Toch kent ook dit project zijn eigen uitdagingen, onder meer de zeer beperkte manoeuvreerruimte voor grote hijsacties door de aanwezigheid van de bestaande keersluis. De hinder op de drukke Maasroute tijdens de werken beperken was van cruciaal belang. Met uitzondering van twee weekends, bleef over de hele periode vrachtverkeer mogelijk. Hiervoor bouwden we eerst de nieuwe sluis, en braken we pas daarna de oude af. Zo bleef het Limburgse achterland ook tijdens de werken optimaal beschermd.

Nieuwe keersluis Limmel beschermt Limburgse achterland

Keerschutsluis Limmel is een tachtig jaar oude keersluis in het Julianakanaal nabij Maastricht. Ze vormt een belangrijke schakel in de Maasroute die België, Nederland, Duitsland en Frankrijk met elkaar verbindt en biedt bescherming tegen overstromingsgevaar.

De keerschutsluis was niet alleen aan vervanging toe, ook haar functie zou anders worden ingevuld. Zij beschermt het Julianakanaal en het achterland wanneer de Maas buiten haar oevers treedt.

Solution & Result

De keersluis vormde een flessenhals voor het steeds grotere vaarwegverkeer. Om meer plaats te voorzien voor vrachtschepen, verving BESIX eerst de oude brug die over de keersluis liep. Het nieuwe exemplaar ligt niet op, maar naast de sluis en heeft geen steunpunten in het water. Zo werd meer ruimte gecreëerd zonder het kanaal zelf te verbreden. Bovendien is de nieuwe brug ook hoger: schepen tot 9 meter kunnen er probleemloos onderdoor varen.

De sleutel voor een goede samenwerking is altijd dezelfde: denken vanuit het standpunt van de klant


Hinder maximaal beperken

In het ontwerp voorzag BESIX dat het Julianakanaal slechts vier keer afgesloten zou worden, telkens voor maximaal 24 uur. Daarom werden de onderdelen voor de vernieuwde keersluis zoveel mogelijk aan de buitenzijde van het kanaal gebouwd. Het kanaal werd enkel gesloten voor de plaatsing van de Kanjelduiker, de hefdeur, het stalen brugdeel en voor het testen van de onderdelen.

Limmel the game

Tijdens dit project pakte BESIX uit met nog een primeur: Limmel the game, een educatief spel voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Tijdens het spel kruipen leerlingen in de huid van de verschillende stakeholders van het project. Ze moeten samen de nieuwe keersluis bouwen, gebonden aan een strakke timing en een vast budget.

Fietsers eerst

De omgeving van de keersluis is een populaire fietsroute bij schoolgaande kinderen en fietstoeristen. De nieuwe brug is een stuk veiliger dan de vorige, dankzij de gescheiden auto- en fietsstroken.

Eenvoudig en uniek mechanisme

De belangrijkste vereiste voor het nieuwe keermiddel? Dat de sluisdeur met zekerheid sluit wanneer het achterland bedreigd wordt. Hoe complexer zo’n mechanisme is opgebouwd, hoe meer er kan misgaan. Dus creëerde onderaannemer Agidens Infra Automation (nu BESIX Unitec) een systeem met een minimum aan elektronica. Het hydraulische hefmechanisme wordt in beweging gezet door het gewicht van de hefdeuren zelf. Een eenvoudig systeem dat bovendien weinig onderhoud vergt.

We leren van elkaar en zo komen we samen tot slimme en duurzame oplossingen


Projectinformatie

Projectnaam

Keersluis Limmel

Categorie

Sluizen, Water

Contracttype

Design, Build, Finance & Maintenance

Locatie

Limmel, Nederland

Stakeholder(s)

BESIX Nederland

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Bouwperiode

2015 - 2018

Onderhoudsperiode

2018 - 2048

Gelijkaardige projecten


Member of logo