Project Limburg, Nederland

Variabel Onderhoud Verhardingen en Kunstwerken

Activiteit: Infrastructuur

Rijkswaterstaat, BESIX Nederland en BESIX Infra Nederland voeren de komende 4 jaar het Variabel Onderhoud Verhardingen en Kunstwerken uit op het perceel Zuid-Oost (Limburg).

Rijkswaterstaat is gestart met een vernieuwde aanpak voor het variabel onderhoud aan de rijkswegen in Zuid-Nederland. In het contract staat samenwerking op basis van een aantal waarden centraal. Op Woensdag 25 januari 2023 is de overeenkomst namens Rijkswaterstaat ondertekend door directeur-generaal Michèle Blom. In het contract is het meerjarig onderhoud vastgelegd van wegverhardingen en objecten in Zuid-Nederland. Het contract loopt tot 31 december 2026.

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is de eerste regio waar deze vernieuwde aanpak wordt toegepast. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle 7 regio’s van Rijkswaterstaat met een dergelijke aanpak gaan werken.

Waardengedreven Onderhoud

De nieuwe aanpak voor het variabel onderhoud van het rijkswegennet wordt gekenmerkt door gelijkwaardige samenwerking, zowel binnen de verschillende organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat als met de betrokken marktpartijen.

Binnen het onderhoudsproces wordt op basis van 6 waarden (veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, klanttevredenheid, duurzaamheid/milieubewustheid en borging netwerkkwaliteit) samengewerkt met de opdrachtpartners. Alle betrokken partijen in de assetmanagementketen gaan samen de onderhoudsbehoefte managen, binnen het daarvoor beschikbare budget. Dit biedt de benodigde flexibiliteit en slagvaardigheid.

“Wij zijn enorm blij dat wij een nieuwe vorm van samenwerkingscontract voor vier jaar Variabel Onderhoud Verhardingen en Kunstwerken (VOVK-ZN) voor perceel Zuid-Oost (Limburg) met Rijkswaterstaat hebben getekend. Dit contract legt nadruk op o.a. kwaliteit, duurzaamheid en samenwerking want als 1 team brengen Rijkswaterstaat, BESIX Infra Nederland & BESIX NL nu het beste van drie werelden samen in kunstwerken, verhardingen en onderhoudsmanagement met kennis & expertise. Dit zal een flinke verbetering van het infranetwerk in Limburg meebrengen ten voordele van de algemene veiligheid en mobiliteit van de gebruikers en dus bij uitbreiding het welzijn waarvoor ze bezig en onderweg zijn”, aldus Nic De Roeck – Algemeen Directeur BESIX Nederland.

Projectinformatie

Projectnaam

Variabel Onderhoud Verhardingen en Kunstwerken

Categorie

Wegenbouw

Locatie

Limburg, Nederland

Stakeholder(s)

BESIX Nederland

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Bouwperiode

2022 - 2026

Gelijkaardige projecten


Member of logo