Groen licht voor vernieuwing A27 Houten-Everdingen

Activiteit: Infrastructuur

Rijkswaterstaat en bouwcombinatie De Groene Waarden ondertekenen contract voor verbreding A27 Houten-Everdingen

Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie De Groene Waarden (bestaande uit BESIX, Mobilis, Van Gelder en Mourik) ondertekenden woensdag 12 april 2023 in Nieuwegein het design & build contract voor de verbreding van het noordelijke deel van de A27 tussen Houten en Everdingen. Het zuidelijke deel gunde Rijkswaterstaat al eind 2022. Het noordelijk deel van het project beslaat een lengte van 7 km. Het project heeft een doorlooptijd tot in 2032.

Directeur-generaal Michèle Blom ondertekende het contract namens Rijkswaterstaat. Nic de Roeck, algemeen directeur BESIX Nederland, en Remco Hoeboer, algemeen directeur van Mobilis, ondertekenden het contract namens de bouwcombinatie De Groene Waarden. Michèle Blom noemde in haar speech het project complex en één met technische uitdagingen: de vernieuwing van de Hagesteinse brug, de verbreding van de Houtensebrug en veel plaatsen met een slappe ondergrond. Daarnaast moet het weg- en waterverkeer tijdens de verbouwing door blijven stromen.

Omvangrijk infraproject
Tijdens het rondetafelgesprek dat tegelijk met de contractondertekening plaatsvond, gaf Jan Theelen, contractmanager A27 Houten-Everdingen, aan dat het gaat om een omvangrijk infraproject. De weg tussen Houten en Everdingen krijgt in zuidelijke richting vier rijstroken. In de noordelijke richting (Everdingen en Houten) blijven de twee rijstroken en een spitsstrook behouden. Op de plaats van de huidige Hagesteinsebrug komt een nieuwe brug met een fietsverbinding. De bestaande Houtensebrug wordt verbreed.
De ligging van het project vraagt veel aandacht voor de omgeving. Een omgeving met drie aangrenzende gemeenten, een provincie, twee waterschappen, veel bedrijventerreinen, maatschappelijke organisaties en omwonenden. Het verkeer op de weg en het water moet blijven doorstromen en de weg moet passen in het landschap met de Hollandsche Waterlinie. De Groene Waarden willen als goede gastheer samen met Rijkswaterstaat de hoeder zijn van het landschap en de A27. Stakeholders uit de directe omgeving waren al vroeg betrokken bij het project. Bijvoorbeeld om mee te denken over de groeninrichting en het woon-werkverkeer. 

Na het tekenen van de overeenkomsten plaatsten (van links naar rechts) Remco Hoeboer (Algemeen Directeur Mobilis), Nic de Roeck (Algemeen Directeur BESIX Nederland), Diana Beuting (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud) en Michèle Blom (directeur-generaal Rijkswaterstaat) hun hand in cement, als blijvende herinnering.

Tweefasen-aanpak
Het betreft hier een Design en Construct-contract dat door middel van de tweefasen aanpak wordt vormgegeven. De tweefasen aanpak is ontwikkeld binnen het samenwerkingsprogramma waarin het Rijk en de markt gezamenlijk werken aan een meer vitale infrasector. In de tweefasen aanpak worden de risico’s en onzekerheden in dit type complexe projecten meer in gezamenlijkheid tussen Rijkswaterstaat en de aannemer geadresseerd. Dit leidt tot een betere beheersing en een stabielere realisatiefase. Voor de A27 Houten-Everdingen is ca 70% van het werk in de tweefasen aanpak meegenomen. Dat betreft de vernieuwing van de Hagesteinsebrug, de Aardenbanen van de Hagesteinsebrug en de verbreding van de Houtensebrug. De andere 30% bestaat uit regulier werk.

 “Wij kijken ernaar uit om de komende jaren een mooie samenwerking op te bouwen met Rijkswaterstaat en De Groene Waarden. De tweefasen aanpak die we samen met Rijkswaterstaat inzetten, waar de risico’s beter beheerst en eerlijker verdeeld worden, draagt bij aan een goede infrasector en een voorspelbaarder verloop van het project. Het biedt ons kansen om deze uitbreiding van de A27 tussen Houten en Everdingen op vitale, veilige en duurzame wijze in te passen in deze schitterende omgeving.” Aldus Nic De Roeck, Algemeen Directeur BESIX Nederland.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder op: www.a27houtenhooipolder.nl.

Projectinformatie

Projectnaam

Groen licht voor vernieuwing A27 Houten-Everdingen

Expertise(s)

Wegenbouw

Stakeholder(s)

BESIX Nederland

Bouwperiode

2023 - 2032

Gelijkaardige projecten


Member of logo