CO2-prestatieladder

BESIX onderscheidt zich al jaren binnen de bouwsector door een innovatieve en duurzame aanpak van haar activiteiten. Deze aanpak is door BESIX binnen Nederland aantoonbaar gemaakt door zich te laten certificeren op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar de CO2-uitstoot van haar bouwactiviteiten in Nederland maar worden ook de emissies van zowel het hoofdkantoor te Brussel, de buigcentrale te Sint-Pieters-Leeuw, de materieeldienst te Saintes en de zusteronderneming Franki Grondtechnieken BV meegenomen.

Onze ambitie ?

Onze footprint(1), gerelateerd aan de omzet, tegen eind 2022 met 16 % te reduceren en dit ten opzichte van 2014


Om onze ambitie te realiseren wordt er jaarlijks een CO2 plan opgemaakt met acties voor het huidige en komende jaar. 

Voor elk CO2 gegunde project worden bij de start van het project specifieke reductiedoelstellingen voor scope 1, 2 en 3 bepaald die tijdens het project worden opgevolgd met behulp van het CO2-projectplan.


 

(1) De footprint omvat de scope 1 en 2 emissies, uitgebreid met de scope 3 emissies afkomstig van woon-werkverkeer.Wenst u meer te weten over onze doelstellingen, voortgang en/of initiatieven….of wilt u een bijdrage leveren…
U kan ons steeds contacteren via het mailadres: CO2-prestatieladder@besix.com

Member of logo